Lakásépítési támogatás vehető igénybe Magyarország területén 2010. január 1-jét követően kiadott

•  Építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez vagy

Használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlásához, amennyiben […] a lakás teljes nettó alapterületére számított egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300.000 forintot, alacsony energiafogyasztású lakás esetén a 350.000 forintot.

 


A szociálpolitikai kedvezmény jogszabályi feltételei:

 • Az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.
 • Az igénylőknek vagy a támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük a támogatás célja szerinti ingatlanban.
 • Az igénylőnek, valamint a vele együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya, vagy lízingbe vett lakása a jogszabályi kivételektől eltekintve nem lehet.
 • Az igénylő és az együtt költöző a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére kell, hogy felhasználja a támogatás nyújtásáról szóló szerződés megkötését megelőző 5 éven belül értékesített lakásnak eladási árát is.
 • Az igénylők közül legalább az egyiknek biztosítottként bejelentett, az igénylőnek köztartozásmentes adózónak kell lennie.
 • A támogatás célját képező lakásnak „B” vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályúnak kell lennie.
 • Az igénylőknek számlabemutatási kötelezettséget kell vállalniuk a vételárról illetve építés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról.
 • Az igénylőknek a lakáscél megvalósulását követően a lakásban lakóhelyet kell létesíteniük.
 • Új lakás építése esetén a használatbavételi engedélyt  és az energetikai tanúsítványt be kell nyújtani.

A szociálpolitikai támogatás mértéke:

 • a támogatás összege függ a gyermekszámtól, a lakás nagyságától az alábbiak szerint:

 • A energetikai kategóriájú lakás építése esetén: 1,1 szorzót,
 • A+ energiaosztályú lakás építése esetén: 1,2 szorzót,
 • passzív ház építése esetén: 1,3 szorzót kell alkalmazni.

A lakásépítési támogatás később született gyermek után igényelhető összege – az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterületétől függetlenül – gyermekenként 400 000 Ft.

Tudta-e Ön, hogy...

 • ...a családi kiadások legnagyobb tétele a rezsiköltség?

Csatlakozzon hozzánk!

Amennyiben szeretne országos partneri hálózatunkhoz csatlakozni, küldje el bemutatkozó anyagát és elérhetőségét a következő e-mail címre: info@etanusitvany.hu