A jogszabály

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról, Módosítva a 105/1012(V.30.) kormányrendelettel

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

A rendelet alkalmazási köre    Tovább

A tanúsítás szabályai    Tovább

A tanúsítvány tartalmi követelményei    Tovább

Energia-megtakarításra irányuló javaslat    Tovább

A tanúsítvány hatálya   Tovább

A tanúsítást végző    Tovább

A tanúsítás költségei    Tovább

Záró rendelkezések    Tovább

 

1. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Energetikai minőségtanúsítvány minta

2. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelethez

Az energetikai minősítési osztályok

Az energetikai minőséget minden esetben a vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának és a vizsgált épület geometriai méreteivel és rendeltetésével azonos, a minimumkövetelményeknek éppen megfelelő, viszonyítási alapként szolgáló épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett arányával kell jellemezni.

A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett értéke alapján az önálló rendeltetési egység minőségi osztályának betűjele és szöveges jellemzése a táblázat szerinti:

Tudta-e Ön, hogy...

  • ...a családi kiadások legnagyobb tétele a rezsiköltség?

Csatlakozzon hozzánk!

Amennyiben szeretne országos partneri hálózatunkhoz csatlakozni, küldje el bemutatkozó anyagát és elérhetőségét a következő e-mail címre: info@etanusitvany.hu