Energia-megtakarításra irányuló javaslat

7. § (1) A 6. § (4) bekezdésében meghatározott javaslatban fel kell tüntetni

  • a) a határoló szerkezetek jelentõs felújításával vagy az épületgépészeti rendszerek korszerûsítésével    járó mûszakilag megvalósítható intézkedéseket,
  • b) a határoló szerkezetek vagy az épületgépészeti rendszerek kisebb felújításával járó mûszakilag      megvalósítható intézkedéseket, és

c) az épület energiahatékonyságára vonatkozó minimumkövetelményeket.

               (2) A tanúsítvány tartalmazhat további információt a megújuló energia felhasználás          mennyiségére, az ajánlások megvalósításának lehetséges  lépéseire  vonatkozóan, továbbá tájékoztatást a támogatási és finanszírozási programokról.

(3) A tulajdonos kérésére az adott épület gazdasági élettartama alatti költséghatékonysági számítás is készíthetõ.

  • a) az MSZ EN 15459 szabványban leírt vagy azzal egyenértékû módszerrel, vagy
  •  b) az Európai Bizottság 244/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározott módszertan szerint.

               (4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti számításban a legalacsonyabb költséget az energiához kapcsolódó          befektetési költségek, a karbantartási és üzemeltetési költségek (ezen belül az energiaköltségek és -          megtakarítások,az épület fajtája és adott esetben az elõállított energiából származó bevételek),             valamint az ártalmatlanítási költségek figyelembevételével kell meghatározni.

               (5) Amennyiben a tanúsítvány javaslata nem tartalmaz költséghatékonysági számítást,  a   tanúsítványban fel kell tüntetni, hol kaphat a tulajdonos, illetve a  bérlõ további információt a     felújítások gazdaságosságára és megvalósítására.

            (Ez a paragrafus 2013. január 9-én lép hatályba.)

Tudta-e Ön, hogy...

  • ...a családi kiadások legnagyobb tétele a rezsiköltség?

Csatlakozzon hozzánk!

Amennyiben szeretne országos partneri hálózatunkhoz csatlakozni, küldje el bemutatkozó anyagát és elérhetőségét a következő e-mail címre: info@etanusitvany.hu