A tanúsítást végző

9. § (1) Energetikai tanúsítói (a továbbiakban: tanúsító) tevékenységet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben és az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendeletben meghatározott feltételekkel lehet folytatni.

(2) A honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági célú épületek tanúsítását az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő olyan tanúsító végezheti, akinek a külön jogszabályban meghatározott szintű nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték.

(3) A tanúsító az általa készített tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a megbízónak történő átadástól számított 10 évig megőrzi.

(4) Tanúsítási szolgáltatást folytathat

  • a) a települési önkormányzat,
  • b) az energiaszolgáltató szervezet, illetve
  • c) a b) pont hatálya alá nem tartozó, a Polgári Törvénykönyv 685. §-ának c) pontja szerinti más gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, feltéve, ha a tevékenység ellátásához az (1) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelő tanúsítót foglalkoztat, vagy megbíz

 

A tanúsítvány minõségellenõrzése

 

9/A. § (1) A tanúsító a tanúsítványt az építésügyet irányító miniszter által kidolgoztatott elektronikus program segítségével állítja ki.  A kiinduló adatok és a számszaki elõellenõrzést követõen a program egyedi            tanúsítvány azonosító kódot generál. A tanúsító ezzel az azonosító kóddal ellátott tanúsítványt kap, amely a tanúsítvány hivatalos példányának minõsül. A kiállított azonosító kóddal ellátott tanúsítvány automatikusan bekerül az Országos Építésügyi Nyilvántartásba.

2) A tanúsítvány utóellenõrzése során

a) a megjelölt határoló szerkezetek és épületgépészeti rendszerek jellemzõinek megfelelõ megállapítása, az energetikai minõségtanúsítványban feltüntetett részeredmények és végeredmény igazolása, az ezek alapján megfogalmazott javaslat indokoltsága,

b) a tanúsítványok alapadatainak szükség szerinti helyszíni megfelelõ beazonosítása és a felhasznált adatok és a teljes számítás megfelelõsége

kerül ellenõrzésre.

(3) A hivatalos tanúsítványok éves mennyiségének véletlenszerûen kiválasztott 2%-a esetében kell a (2) bekezdés

a) pontja szerinti, és 0,5%-a esetében kell a (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenõrzést elvégezni.

(4) Az ellenõrzést végzõ személy vagy szervezet nem végezhet tanúsítói tevékenységet.

(5) A tanúsítvány utóellenõrzésérõl a tanúsítót írásban értesíteni kell. A tanúsító köteles együttmûködni a tanúsítvány ellenõrzése során. A feltárt hibákat a tanúsító köteles kijavítani.

(Ez a paragrafus 2013. január 9-én lép hatályba.)

Tudta-e Ön, hogy...

  • ...a családi kiadások legnagyobb tétele a rezsiköltség?

Csatlakozzon hozzánk!

Amennyiben szeretne országos partneri hálózatunkhoz csatlakozni, küldje el bemutatkozó anyagát és elérhetőségét a következő e-mail címre: info@etanusitvany.hu